Historia Polski na banknotach

Creator: Anastasiia-Olha Syhlova

Muzeum Okręgowe w Toruniu posiada w swoich zbiorach około 12 000 banknotów, co czyni ją jedną z największych tego typu kolekcji w Polsce i Europie. Ze względu na swoją użytkową naturę, banknoty te są ściśle związane z historią i rozwojem polskiej państwowości. Cechują się wysoką wartością artystyczną i warsztatową. Spośród nich wyselekcjonowano reprezentatywny zbiór 250 eksponatów, będący cennym elementem polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Są to między innymi: XVIII- i XIX-wieczne (1794-1866) banknoty zawierające bilety skarbowe, drukowane podczas insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, bilety kasowe Księstwa Warszawskiego z 1810 roku, banknoty Królestwa Polskiego z lat 1824-1866, banknoty Generalnego Gubernatorstwa (1916-1917), banknoty Rzeczypospolitej Polskiej – waluta markowa i złotowa (1919-1939), banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1989) oraz banknoty Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku.

See collection >

Items in the Historia Polski na banknotach Collection

50 groszy

Narodowy Bank Polski

JPEG

Microsoft Word

Text

Microsoft Word

Text