1 (MT_11695) AV.jpg

10 złotych polskich

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu