1 (MT_11959_1) AV.jpg

2 złote

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu