1 (MT_11798_1) AV.jpg

50 000 marek polskich

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu