1 (MT_44802) AV.jpg

500 000 marek polskich - WZÓR

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu