1 (MT_11803) AV.jpg

500 000 marek polskich - FALSYFIKAT

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu