1 (MT_11809_1) AV.jpg

5 000 000 marek polskich

Domen publiczny | From: Historia Polski na banknotach - digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu